height="1" width="1" style="display:none" src=https://www.facebook.com/tr?id=1171141613474097&ev=PageView&noscript=1

Sammen kan vi gjøre mer

Vi i NTEX arbeider for en ansvarsfull virksomhet, noe som betyr at vi hele tiden er bevisste på hvordan selskapet påvirker samfunnet og miljøet. Det handler om å balansere de tre dimensjonene av bærekraft: sosialt, økonomisk og miljømessig. Vi er overbeviste om at vi kan nå lengre med bærekraft – hvis vi jobber sammen. 

I frontlinjen av omstillingen

Det går fremover i transportbransjen. Kjøretøyene blir stadig renere og mer drivstoffeffektive, og med god planlegging kan tilgjengelig lastekapasitet utnyttes på en ressursgjerrig måte. Men det er selvfølgelig mulig å gjøre mer for å minske miljøpåvirkningen og skape bærekraftige transporter. Det er viktig med mer effektive kjøretøy, fartøy og fly samt en økt andel av fornybar energi og elektrifisering. I NTEX arbeider vi målbevisst for å ligge i frontlinjen for omstillingen av transportsektoren.

Sammen med våre leverandører

Vi er nøye med hvilke bedrifter og kjøretøy som inngår i våre transportkjeder. Vi inngår bare avtaler med ansvarsfulle partnere som arbeider aktivt med sikkerhet og miljø. Våre leverandørkrav omfatter alt fra å minimere utslipp og valg av drivstoff til et sikkert og sunt arbeidsmiljø sammen med våre kontrakterte samarbeidspartnere.

Sammen med deg

I dag er det mulig å sørge for at dine transporter har mindre påvirkning på miljøet. Gjennom aktive valg av deg som fraktkjøper og i samråd med NTEX kan du redusere bedriftens klimaavtrykk. Særlig har valget av transportmåte stor innvirkning på klimautslippene. Hvis tradisjonelle lastebiltransporter kan erstattes med jernbane, sjøfart eller elkjøretøy, kan transportene bli mer klimaeffektive. Men det kan også handle om å øke fyllingsgraden, optimere rutene, velge alternative drivstoff eller akseptere litt lengre ledetider.

Hvis du har som mål å minimere din bedrifts klimapåvirkning, kan vi beregne dine CO₂-utslipp og klimakompensere dine transporter. Kontakt oss gjerne for å diskutere hvordan vi kan minske vår felles miljøpåvirkning.

Hva er klimakompensasjon?

Klimakompensasjon innebærer at man finansierer tiltak som på ulike måter bidrar til å redusere klimapåvirkende utslipp som skjer utenfor ens egen virksomhet. Dette er altså en kompensasjon for de utslippene man selv genererer. Det kan f.eks. handle om treplanting, energieffektivisering eller satsing på fornybar energi. Vi klimakompenserer dine prosjekter via Gold Standard – en sertifiseringsstandard som er godkjent og betrodd av mer enn 80 internasjonale miljøorganisasjoner.

Last ned vår CSR /bærekrafts rapport her

Last ned vår redegjørelse etter åpenhetsloven her

Få varsler om nyheter og tjenesteoppdateringer