height="1" width="1" style="display:none" src=https://www.facebook.com/tr?id=1171141613474097&ev=PageView&noscript=1

Sertifikat


NTEX er sertifisert i henhold til ISO 9001, 14001 og IATA og AEO. Nedenfor finner du disse sertifikatene samt vårt forsikringsbevis og andre tillatelser.

Her finner du også skjemaer på norsk og engelsk for klagebehandling.