height="1" width="1" style="display:none" src=https://www.facebook.com/tr?id=1171141613474097&ev=PageView&noscript=1

NTEX satser på bærekraft: Møt Karolina Skeppner, nyansatt Manager for Bærekraft, Kvalitet og Miljø i NTEX Group

Published 5 april 2024

Karolina Skeppner, Manager Sustainability, Quality & Environment NTEX

Karolina, vår nyutnevnte leder for bærekraft, kvalitet og miljø i NTEX Group, binger med seg en rik erfaring og et friskt perspektiv inn i NTEX. Med kun tre måneder bak seg har hun allerede dykket ned i utfordrende og spennende oppgaver, og er med på å drive selskapet frem mot en mer bærekraftig fremtid.

Allerede fra første stund har dagene vært preget av en rekke større oppgaver, fra å gjennomføre en grundig bærekraftsrapport for 2023 til å føre tilsyn med ISO-revisjoner. Til tross for den innledende virvelvinden, forblir Karolinas entusiasme uendret mens hun fortsetter å gjøre seg kjent med NTEX operasjoner.

Karolinas rolle i Ntex er avgjørende for å forme strategier og forpliktelser på disse områdene. Kravene både til oss selv, fra samfunnet og fra våre kunder blir stadig mer spesifikke og krevende, så en helhetlig og målbar styring er vesentlig for å nå våre mål og være en profesjonell partner.  For å få til dette understreker Karolina viktigheten av samarbeid på tvers av organisasjonen, og gevinsten ved å utnytte den samlede kunnskapen og ekspertisen til resten av NTEX teamet for å styre mot høyere verdiskaping for interessentene.

Og i forhold til dette er Karolina svært optimistisk og fremhever sitt inntrykk av NTEX så langt: En kultur av nysgjerrighet, kompetanse og engasjement som gjennomsyrer organisasjonen. Hun har merket seg den genuint interesse blant kolleger for å fremme NTEX bærekraftsarbeid, og understreker et positivt og støttende arbeidsmiljø. De ansatte er den viktigste ressursen presiserer hun. Ved å dra nytte av den samlede ekspertisen og lidenskapen skaper vi samkjøring på tvers av ulike datterselskap og markeder, og kan dermed dra nytte av de fordelene vi har ved en multinasjonal tilstedeværelse.

Karolinas faglige bakgrunn strekker seg over seksten år innenfor supply chain management, med en mangfoldig erfaring som inkluderer leverandørutvikling, innkjøpsstrategier og intern revisjon for ISO- og IATF-standarder. Overgangen til et dedikert fokus på bærekraft og kvalitet gjenspeiler hennes personlige interesse med å bidra til positiv organisasjonsutvikling og prosessforbedringer. Dette er virkelig givende arbeid på flere områder sier Karolina entusiastisk.

Det er jo ikke til å komme fra at det både er muligheter, men også utfordringer innen logistikk- og transportsektoren generelt. Karolina er opptatt av behovet for samordnede tiltak på alle nivåer av verdikjeden – fra leverandører til kunder til støttende politiske rammeverk og infrastruktur. Veien mot en bærekraftig bransje krever at brikkene faller på plass flere steder, men vi kan alle ta ansvar og gjøre vår del på veien dit.

NTEX med Karolina i spissen, jobber målrettet mot å være en bidragsyter innen bærekraftige transport og logistikkløsninger, forankret i robuste strategier og transparent rapportering. Ett skritt på veien for vår nye manager er å lede initiativer for å styrke bærekraftskunnskapen innenfor egen organisasjon, kommunisere mål effektivt og iverksette datadrevne tiltak som er i tråd med EU-reguleringer og internasjonale bærekraftsmål.

Vår nye manager for kvalitet, miljø og bærekraft har med andre ord mer en nok av oppgaver å ta fatt på. Og på spørsmål rundt hva hun opplever som sin største bragd frem til i dag reflekterer Karolina rundt sitt engasjement for bærekraft som viktig bidrag, men sier blidt at «jeg lever for å vite at jeg ikke har gjort min beste prestasjon enda».
Vi i NTEX er glade for å ha fått med denne damen på laget og gleder oss til en spennende bærekraftsreise!

I nær fremtid publiserer vi vår nyeste bærekraftsrapport – følg med!

More news

Få varsler om nyheter og tjenesteoppdateringer