height="1" width="1" style="display:none" src=https://www.facebook.com/tr?id=1171141613474097&ev=PageView&noscript=1

Valuta, drivstoff, veiskatter og SECA-justering


Valuta-/drivstoffjustering utføres månedlig og er basert på foregående måneds verdier.

SECA-tillegget trådte i kraft 1. januar 2015 og kommer til å bli justert månedlig. Tillegget kommer til å gjelde på samtlige frakter der ferjetransport er inkludert. Kostnaden for FTL (Full Trailer Load) er per enhet og LTL (Less than Trailer Load) er per 100 kg (fraktberegningsvekt).