height="1" width="1" style="display:none" src=https://www.facebook.com/tr?id=1171141613474097&ev=PageView&noscript=1

Våre tjenester: Fortolling og spedisjons­tjenester

NTEX – din erfarne partner innen fortollings- og spedisjonstjenester


Fortolling kan være komplekst og krever at man hele tiden er oppdatert på gjeldende regler, forskrifter og dokumenthåndtering. Som profesjonell transport- og logistikkpartner for våre kunder, tilbyr NTEX komplette fortollings- og spedisjonstjenester og sørger til enhver tid for å inneha nødvendig ekspertise og oppdatert kompetanse.

Lisensierte tollmeglere

I land der NTEX har egne kontorer er vi lisensierte tollmeglere og dekker ellers resterende land gjennom faste avtaler med tollagenter.
NTEX i Norge har alle tollmessige tillatelser, bevilgninger og autorisasjoner for å utføre alle tollrelaterte tjenester og grensepassering på en rask og effektiv måte. Vi har effektive datasystemer som kommuniserer elektronisk med Tollvesenet der dette er mulig – blant annet via TVINN og NCTS.

Elektronisk lagring av dokumenter

Gjennom vårt samarbeid med Emma – Emma e-doc tilbyr NTEX elektronisk lagring av dokumenter.
På alle våre lokasjoner har vi tollager tillatelse og kan derfor også lagre varer på tollager for en kortere eller lengre periode. I den forbindelse håndterer vi også transitter samt delfortollinger og tollagerhold tjenester.

NTEX tilbyr fortollings- og spedisjonstjenester både som en del av våre internasjonale transporter og som enkeltstående spedisjonsoppdrag uavhengig av transportør. Gjennom en husspeditøravtale sørger NTEX sitt dyktige fortollingspersonell for å sikre at fortollingene gjøres korrekt og innenfor det tidsperspektiv som er gitt av Tollvesenet.

Vi finner det beste alternativet

Ved en husspeditøravtale har du som kunde mulighet til å kun forholde deg til en spedisjonspartner, noe som igjen letter arbeidet med å melde korrekt merverdiavgift i Altinn. NTEX leverer alltid merverdiavgiftsrapport til våre fortollingskunder.

Vil du vite mer?

Våre eksperter på fortolling og spedisjonstjenester er på plass og hjelper deg med å finne en løsning på dine behov.

Kontakt oss

Våre tjenester

line

Med utgangspunkt i dine behov finner vi optimale løsninger for ditt gods. Fleksibelt og komplett, døgnet rundt, året rundt

Innlandstransport

NTEX transporterer alle type varer til og fra alle byer og tettsteder i Norge.

Utlandstransport

Vi fikser alle typer oppdrag. Fra normaltransporter til unike spesialtransporter og tidspressede ekspressleveranser.

Lager og logistikk

NTEX har fokus på å skape fleksible og komplette logistikkløsninger som tilfører verdi for våre kunder.

Sjø-, fly- og togfrakt

Gjennom vårt nettverk får du global rekkevidde, uavhengig av transporttype. Vi tar naturligvis også hånd om tollprosessene.

Prosjektlaster

Kunnskap og erfaring er vårt sterkeste kort når det gjelder å håndtere prosjektlast.

Forsikring av varer - beskytt dine forsendelser

Ntex AS tilbyr våre kunder muligheten for en omfattende, utvidet og pålitelig ekstra forsikring av gods under transport. Med denne forsikringen kan du ha ro i sinnet vel vitende om at dine forsendelsers godsverdi er dekket ved eventuelle skader og tap underveis.