Våre tjenester: Fortolling og spedisjonstjenester

NTEX – din erfarne partner innen fortollings- og spedisjonstjenester


Fortolling kan være komplekst og krever at man hele tiden er oppdatert på gjeldende regler, forskrifter og dokumenthåndtering. Som profesjonell transport- og logistikkpartner for våre kunder, tilbyr NTEX komplette fortollings- og spedisjonstjenester og sørger til enhver tid for å inneha nødvendig ekspertise og oppdatert kompetanse.

Lisensierte tollmeglere

I land der NTEX har egne kontorer er vi lisensierte tollmeglere og dekker ellers resterende land gjennom faste avtaler med tollagenter.
NTEX i Norge har alle tollmessige tillatelser, bevilgninger og autorisasjoner for å utføre alle tollrelaterte tjenester og grensepassering på en rask og effektiv måte. Vi har effektive datasystemer som kommuniserer elektronisk med Tollvesenet der dette er mulig – blant annet via TVINN og NCTS.

Elektronisk lagring av dokumenter

Gjennom vårt samarbeid med Emma – Emma e-doc tilbyr NTEX elektronisk lagring av dokumenter.
På alle våre lokasjoner har vi tollager tillatelse og kan derfor også lagre varer på tollager for en kortere eller lengre periode. I den forbindelse håndterer vi også transitter samt delfortollinger og tollagerhold tjenester.

NTEX tilbyr fortollings- og spedisjonstjenester både som en del av våre internasjonale transporter og som enkeltstående spedisjonsoppdrag uavhengig av transportør. Gjennom en husspeditøravtale sørger NTEX sitt dyktige fortollingspersonell for å sikre at fortollingene gjøres korrekt og innenfor det tidsperspektiv som er gitt av Tollvesenet.

Vi finner det beste alternativet

Ved en husspeditøravtale har du som kunde mulighet til å kun forholde deg til en spedisjonspartner, noe som igjen letter arbeidet med å melde korrekt merverdiavgift i Altinn. NTEX leverer alltid merverdiavgiftsrapport til våre fortollingskunder.

Vil du vite mer?

Våre eksperter på fortolling og spedisjonstjenester er på plass og hjelper deg med å finne en løsning på dine behov.

Kontakt oss

Våre tjenester

line

Med utgångspunkt från dina önskemål finner vi optimala lösningar för ditt gods. Flexibelt och komplett, dygnet runt, året om.

Innlandstransport

NTEX transporterer alle type varer til og fra alle byer og tettsteder i Norge.

Utlandstransport

Vi fikser alle typer oppdrag. Fra normaltransporter til unike spesialtransporter og tidspressede ekspressleveranser.

Lager og logistikk

NTEX har fokus på å skape fleksible og komplette logistikkløsninger som tilfører verdi for våre kunder.

Sjø-, fly- og togfrakt

Gjennom vårt nettverk får du global rekkevidde, uavhengig av transporttype. Vi tar naturligvis også hånd om tollprosessene.

Prosjektlaster

Kunnskap og erfaring er vårt sterkeste kort når det gjelder å håndtere prosjektlast.